[Ilh-l] Re: Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet, utlyser en doktorandtjänst i idéhistoria