Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet, utlyser en doktorandtjänst i vetenskapshistoria


Doctoral candidate in the history of science


From: Jenny Andersson <jenny.andersson@idehist.uu.se>
Sent: 07 March 2023 14:21:46
To: ilh-l@lists.sunet.se
Subject: [Ilh-l] Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet, utlyser en doktorandtjänst i idéhistoria
 

Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet, utlyser en doktorandtjänst i idéhistoria


https://mp.uu.se/sv/web/info/vart-uu/lediga-jobb/-/jobb/600470

Jenny Andersson

Professor 

Department of the History of Ideas and Science

Uppsala University


Program leader, Neoliberalism in the Nordics 
Page TitleNär du har kontakt med oss på Uppsala universitet med e-post så innebär det att vi behandlar dina personuppgifter. För att läsa mer om hur vi gör det kan du läsa här: http://www.uu.se/om-uu/dataskydd-personuppgifter/

E-mailing Uppsala University means that we will process your personal data. For more information on how this is performed, please read here: http://www.uu.se/en/about-uu/data-protection-policy


VARNING: Klicka inte på länkar och öppna inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
CAUTION: Do not click on links or open attachments unless you recognise the sender and know the content is safe.