[Ilh-l] Institutionen för idéhistoria, Uppsala Universitet, utlyser en doktorandtjänst i idéhistoria