[Ilh-l] vikariat i idé- och lärdomshistoria utlysta i Göteborg.