List name Post address Description
Eduroam-admins eduroam-admins@lists.sunet.se
Etnografisktforum etnografisktforum@lists.sunet.se
Etnolist etnolist@lists.sunet.se
Extendt2_admin extendt2_admin@lists.sunet.se
Extendt2_all extendt2_all@lists.sunet.se
Extendt2_omt extendt2_omt@lists.sunet.se
Fdatastod fdatastod@lists.sunet.se
Ffss ffss@lists.sunet.se
Filologlistan filologlistan@lists.sunet.se E-postlista för ämnena grekiska och latin
Fonetiklistan fonetiklistan@lists.sunet.se
Results per page: