List name Post address Description
Medicinhistoria medicinhistoria@lists.sunet.se
Mediehistoria mediehistoria@lists.sunet.se Mailista för det Mediehistoriska nätverket i Stockholm
Medlemmar medlemmar@lists.sunet.se
Mim-highly.skilled mim-highly.skilled@lists.sunet.se
Museit-news museit-news@lists.sunet.se
Museit-pab museit-pab@lists.sunet.se
Museit-pmb museit-pmb@lists.sunet.se
NaaS naas@lists.sunet.se
Nas nas@lists.sunet.se Nätverket ansvariga studentrekrytering, universitetet och högskolor
Nordclasslist nordclasslist@lists.sunet.se
Results per page: