========================
Gustav Holmberg
http://www.gustavholmberg.com

Vidarebefordrat mejl:

Från: Teknik och vetenskapshistoriska dagar 2024 <tvhd24@tekniskamuseet.se>
Ämne: Second call for papers: Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024
Datum: 30 augusti 2023 09:00:56 CEST
Till: Undisclosed recipients:;

Vissa som fått det här meddelandet får inte ofta e-post från tvhd24@tekniskamuseet.se. Se varför det är viktigt
 
Second call for papers

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar 2024

Tema: Teknik och nation
 
Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria (SNTV) hälsar välkommen till Teknik- och vetenskapshistoriska dagar den 12–14 juni 2024 i Stockholm! Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på Tekniska museet men också på Stockholms universitet och KTH.
 
Keynote speakers
- David Edgerton, Professor of History, King’s College, London.
- Maria Rentetzi, Professor of Science, Technology and Gender Studies, Friedrich- Alexander Universität Erlangen-Nürnberg.
 
Deltagande
Konferensen välkomnar bidrag som belyser uttrycken för, och sambanden mellan, teknik och nation i ett historiskt perspektiv, men också bidrag som visar på bredden inom det teknik- och vetenskapshistoriska fältet inklusive medicinhistoria, ekonomisk historia, idéhistoria, etnologi och andra närbesläktade ämnen. Vi välkomnar bidrag från akademi, museer och arkiv, från etablerade forskare, doktorander och unga forskare.
 
Lämna förslag på fristående papers, temasessioner och paneler på svenska, danska, norska eller engelska. Skicka abstract (max 250 ord) samt kontakt­uppgift och institutionell hemvist till TVHD24@tekniskamuseet.se, senast 20 oktober 2023. Mer information finns på konferensens hemsida.
 
 
Svenska Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria
Tekniska museet
Stockholms universitet
KTH
Centrum för Näringslivshistoria